Rådgivning

The Froghouse erbjuder stöd till företag och organisationer som vill stärka sitt varumärke genom förbättrade relationer med sina nuvarande och potentiella kunder. Våra uppdrag varierar från projektledning till interimslösningar. Vi arbetar inom följande områden:

 Pil-1

Kundlojalitet (CRM)

– Är omsättningshastigheten i kundstocken för hög?

– Hur definieras kundnyttan bland befintliga kunder?

– Finns det glapp i varumärkeslöftet före och efter köp?

– Är glappet i kommunikationen, erbjudandet, produkten eller i organisationens inriktning?

– Har rätt kunder rekryterats?

Pil-2

 

Nya kunder (Customer Acquisition)

– Hur definieras kundnyttan bland potentiella kunder?

– Hur stor är marknadspotentialen på erbjudandet?

– Når distributionskanalerna de potentiella kunderna?

– Bearbetas målgrupper som representerar störst försäljnings potential?

– Bearbetas målgrupper som representerar högst potentiella lojalitet?

Pil-3

 

Kommunikation

– Hur ser relationen kännedom, attityd och beteende ut?

– Kommuniceras rätt budskap till rätt målgrupper?

– Kommunicerar alla kommunikationskanaler samma budskap?

– Kommunicerar distributionskanalerna samma budskap?

 

För ytterligare information kontakta:

 

Peter Gustavsson

070 – 694 99 05

peter.gustavsson@thefroghouse.com